נגישות

סטודיו פוזיטיב

שימו לב ! מקום הנרשמים יישמר עד שעה עגולה בלבד! לאחר מכן יכנסו יתר המתאמנים על פי סדר הגעתם למקום (יש להודיע לקופאים ולהירשם בעת הגעתכם לסטודיו).ההרשמה לשיעורים נפתחת 14 שעות לפני תחילת השיעור. הרשמה למוצאי שבת נפתחת 30 שעות לפני תחילת השיעור. לשאלות בנושאים אחרים: 050-2320161

סטודיו פוזיטיב

, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ת.ד. 653 באר שבע