נגישות

סטודיו פוזיטיב

שימו לב! אי ביטול הרשמה לאימון עד שעה לפני יגרום לניקוב הכרטיסייה\כניסה חד פעמית\הורדה ביום מהמנוי.

כניסה אוטומטית מרשימת ההמתנה תתבצע עד שעתיים מהאימון,פחות משעתיים ניתן לבדוק עצמאית אם התפנה מקום.

ההרשמה לשיעורים נפתחת 14 שעות לפני תחילת השיעור. הרשמה למוצאי שבת נפתחת 30 שעות לפני תחילת השיעור. לשאלות בנושאים אחרים: 050-2320161

סטודיו פוזיטיב

, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ת.ד. 653 באר שבע