נגישות

סטודיו פוזיטיב

שימו לב ! מקום הנרשמים יישמר עד שעה עגולה בלבד! לאחר מכן יכנסו יתר המתאמנים על פי סדר הגעתם למקום (יש להודיע לקופאים ולהירשם בעת הגעתכם לסטודיו). ההרשמה לשיעור ערב נפתחת 12 שעות לפני תחילת השיעור ונסגרת שעה לפני תחילת השיעור. ההרשמה לשיעור בוקר נפתחת 16 שעות לפני תחילת השיעור ונסגרת שעה לפני תחילת השיעור. הרשמה למוצאי שבת נפתחת 30 שעות לפני תחילת השיעור ונסגרת שעה לפני תחילת השיעור. לשאלות בנושאים אחרים: 08-6472340

, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ת.ד. 653 באר שבע